تلفن تماس
menuordersearch
abrabzar.com

میلگرد بستر، والپست، فوم والپست ،گیره و قلاب

بعدی
قبلی
+
_
والپست ناودانی منقطع فولاد آلیاژیفولاد آلیاژِی 10*10
فولاد آلیاژِی 10*10
والپست ناودانی منقطع فولاد آلیاژی
والپست ناودانی منقطع فولاد آلیاژی
تومان
24,000 تومان
+
_
میلگرد بسترمیلگرد بستر نردبانی گالوانیزه 11 سانتی
میلگرد بستر نردبانی گالوانیزه 11 سانتی
میلگرد بستر
میلگرد بستر
تومان
28,400 تومان
+
_
بست رادیکالی گالوانیزهبست رادیکالی گالوانیزه
بست رادیکالی گالوانیزه
بست رادیکالی گالوانیزه
بست رادیکالی گالوانیزه
تومان
15,000 تومان
+
_
گیره و قلاب گالوانیزهگیره و قلاب گالوانیزه هر جفت
گیره و قلاب گالوانیزه هر جفت
گیره و قلاب گالوانیزه
گیره و قلاب گالوانیزه
تومان
9,000 تومان
+
_
الیاف فایبرگلاس وال مششبکه 5*5 وزن 80 گرم در متر مربع
شبکه 5*5 وزن 80 گرم در متر مربع
الیاف فایبرگلاس وال مش
الیاف فایبرگلاس وال مش
تومان
31,000 تومان