تلفن تماس
menuordersearch
abrabzar.com

والپست و میلگرد بستر

جستجو در فروشگاه
بست هشتگیر انتظار
بست هشتگیر انتظار
بست هشتگیر انتظاربست هشتگیر انتظار
+
_
18,000 تومان موجود
والپست ناودانی منقطع فولاد آلیاژی
فولاد آلیاژِی 10*10
والپست ناودانی منقطع فولاد آلیاژیفولاد آلیاژِی 10*10
+
_
24,000 تومان موجود
میلگرد بستر
میلگرد بستر نردبانی گالوانیزه 11 سانتی
میلگرد بسترمیلگرد بستر نردبانی گالوانیزه 11 سانتی
+
_
28,400 تومان موجود
بست رادیکالی گالوانیزه
بست رادیکالی گالوانیزه
بست رادیکالی گالوانیزهبست رادیکالی گالوانیزه
+
_
15,000 تومان موجود
گیره و قلاب گالوانیزه
گیره و قلاب گالوانیزه هر جفت
گیره و قلاب گالوانیزهگیره و قلاب گالوانیزه هر جفت
+
_
9,000 تومان موجود
والپست ناودانی منقطع پانچ دار
والپست 10*20 فولاد آلیاژی پانچ دار
والپست ناودانی منقطع پانچ داروالپست 10*20 فولاد آلیاژی پانچ دار
+
_
37,000 تومان موجود
فوم والپست
دانسیته 8 - عرض 8 - ضخامت 2 سانت - طول 2 متر
فوم والپست دانسیته 8 - عرض 8 - ضخامت 2 سانت - طول 2 متر
+
_
7,000 تومان به زودی